image13

Formål

Fondens formål er efter vedtægterne: 

Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver inden for børne – og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand. 

Fondens formål omfatter løsningen af uddannelsesmæssige opgaver for børn og unge samt kulturelle og videnskabelige opgaver. 

Ansøgninger

Ansøgninger stiles til DanmarkFonden og indsendes på mail til: 

Husen Advokater, Bryggernes Plads 17, 2. sal, 1799 København V. 

Mailadresse: info@husenadvokater.dk 


Der er ikke ansøgningsskemaer og frister for indsendelse af ansøgninger. 


Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, får direkte besked. 

Uddeling

Uddeling af fondsmidler finder sted efter bestyrelsesmøder i juni og december. 

Fonden støtter

Fonden yder støtte til løsning af opgaver i tilknytning til børne – og ungdomsforsorgen primært til organisationer, støtteforeninger og aktiviteter. 

Vi giver gerne støtte til organisationer og projekter, der gør en forskel for børn og unge i en sårbar situation. 

Fonden har ikke tilknyttet socialfaglig og lægefaglig ekspertise. 

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til enkeltpersoner. 


Danmark Fonden har i 2018 uddelt kr. 180.000 til 6 legatmodtagere. 


København V 

Juni 2019 

Danmark Fonden 

CVR. NR. 11685331 

Danmark Fonden

Husen Advokater, Bryggernes Plads 17, 2. sal, 1799 København V